राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि १० लाखदेखि माथीको नगद कारोबारमा रोक

१४ असार ०७४, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेदेखि १० लाख माथीको नगद कारोबारमा  कडाईका साथ रोक लगाउने भएको छ ।

बैशाख २८ गते नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गरेर १० लाख वा सोभन्दा माथीको भुक्तानीमा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकको प्रयोग गर्न राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरिसकेको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएको चेकहरुको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी चेकबाट मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ । यद्यपी कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाएर लिखित निवेदन दिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैले निर्णय गर्न सक्ने सुविधा पनि दिइएको छ ।

यसरी १० लाख वा सोभन्दा बढिको नगद भुक्तानी दिइएको मासिक जानकारी भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण बिभाग र वित्तीय जानकारी इकाइमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तपाइको मत