item-thumbnail

थप तीन हजार ७४९ जनामा कोरोना पुष्टि, १९ जना संक्रमितको निधन

October 15, 2020

२९ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा तीन हजार ७४९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ६३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १२ संक्रमितको निधन

October 14, 2020

२८ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ६३८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

थप तीन हजार ५५६ जनामा कोरोना पुष्टि, १८ संक्रमितको निधन

October 13, 2020

२७ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा तीन हजार ५५६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

थप १४ जना कोरोना संक्रमितको निधन, पाँच हजार ८ मा संक्रमण पुष्टि

October 10, 2020

२४ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा पाँच हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य...

item-thumbnail

थप दुई हजार ५९ जनामा कोरोना पुष्टि, कूल संक्रमित एक लाख ६७६

October 9, 2020

२३ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ५९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य...

item-thumbnail

तीन हजार ४३९ मा कोरोना पुष्टि, कूल संक्रमित संख्या ९४ हजार २५३

October 7, 2020

२१ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा तीन हजार ४३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

थप ९ जना कोरोना संक्रमितको निधन, कूल संक्रमित ९० हजार ८१४ पुग्यो

October 6, 2020

२० असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा एक हजार ५५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य...

item-thumbnail

थप १९ जना कोरोना संक्रमितको निधन, कूल ५५४

October 5, 2020

१९ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ४४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

थप दुई हजार २५३ मा कोरोना पुष्टि, ७ जना संक्रमितको निधन

October 4, 2020

१८ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार २५३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

item-thumbnail

गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ७२२ मा कोरोना पुष्टि, थप ११ जना संक्रमितको निधन

October 2, 2020

१६ असोज ०७७, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गएको चौबीस घण्टामा दुई हजार ७२२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्...

1 2 3 4 5 41