धारामा पानी आएकै छैन्, लाइनमा नबुसूँ कि क्या हो ?

ललितपुरको पाटनढोका एरियाको एक धारामा पानीको लाइन हेर्दै एक वृद्ध ।

तपाइको मत