विद्युत महसुल नतिरेका नगरपालिकाहरुलाई तीन दिनभित्र विवरण दिन निर्देशन

मन्त्रालयले त्यसको विवरण तीन दिनभित्र मन्त्रालयमा उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको छ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

तपाइको मत